27-07-04

voorstel uitwerking agenda 25/09 - door maya@agencefuture.org

OVER EEN WERKWIJZE VOOR DE BIJEENKOMST VAN 25 SEPTEMBER IN DE VOORUIT

Dit is een bijdrage over een mogelijke aanpak voor de bijeenkomst die aangekondigd werd voor 25 september in de Gentse Vooruit. Het is cruciaal dat we even stil staan bij wat we die dag willen doen. Dat zulke dingen ook met de beste bedoelingen van de wereld, niet vanzelf gaan, bleek o.a. op onze bijeenkomst van 3 juli. Het voorstel dat hieronder volgt is maar een van vele mogelijkheden en moet in ieder geval verder uitgewerkt worden. Het is een uitnodiging om werkwijzen, bijdragen en mogelijke agendapunten voor te stellen.

VOORSTEL:

Tijdens de gezamenlijke start van de bijeenkomst kan samengevat worden wat de initiatiefnemers sinds 03/07 deden, welke vragen er ondertussen over het initiatief geformuleerd werden (en welke antwoorden er daarop al zijn). Er kan ook een overzicht komen van de mensen en groeperingen die tot nu toe betrokken waren bij het initiatief, wie er vorige keer allemaal bij was, welke anderen ondertussen interesse getoond hebben.

Daarna kan het verloop, de agenda en de timing voor de rest van de dag uitgezet worden. De bedoelingen van de initiatiefnemers met de bijeenkomst kunnen daarbij kort toegelicht worden

Drie mogelijke hoofdpunten voor de agenda:

1) Kennismaking en informatieuitwisseling. Het is belangrijk dat we goed weten ‘wat we in huis hebben’. Het gaat er om concrete informatie over ‘waar we mee bezig zijn’ (thema’s, acties, onderzoek), ‘wat we weten’, ‘wat we kunnen/willen doen’ en ‘wat we daarvoor nodig hebben’ uit te wisselen. Om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, zou het, o.a. met een thread in dit blog, goed voorbereid kunnen worden.
2) Open vragen. Hoe willen we te werk gaan? Tot wat voor samenwerkingsverband willen we ons verbinden? Wie willen we bij onze inspanningen kunnen betrekken? Wat zijn de inhoudelijke uitgangspunten waarover we het allemaal eens (moeten) zijn? Willen we die vastleggen en hoe?
3) Concrete werking, thematische bespreking. We weten ondertussen van elkaar met wat voor thema’s we bezig zijn en wat onze bedoelingen zijn. Verschillende kleinere groepen kunnen bij elkaar komen om een overzicht voor te bereiden van wat er rond hun thema leeft aan de rest van de aanwezigen voor te stellen.

De eerste twee punten zouden in voormiddag bekeken kunnen worden om dan in de namiddag aan het derde punt te weiden. Het zou ook kunnen dat we ons in Gent nog willen beperken tot alleen de eerste twee punten om pas op een derde bijeenkomst in Antwerpen het derde aan te pakken.

De afronding van de bijeenkomst, zou een kort overzicht kunnen bieden van wat er plaats vond en de conclusies die voor elk van de agendapunten getrokken werden.

Het zou goed kunnen zijn een informeler (feestelijk?) moment vast te hangen aan de bijeenkomst zodat we ook allemaal de gelegenheid krijgen achteraf even bij te komen in goed gezelschap.


15:54 Gepost door 3 juli comit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.